ADHD

Dr. Stixrud, Dr. Grosswald og Dr. Krag besvarer spørgsmål om ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

William Stixrud, Ph.D., er klinisk neuropsykolog og direktør i William Stixrud & Associates i Silver Spring, Maryland, en praksis, der er specialiseret i indlæringsproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser samt  sociale og følelsesmæssige problemer. Dr. Stixrud er gæsteforelæser ved Children's National Medical Center i Washington, D.C.

Sarina Grosswald, Ed.D., er ekspert i kognitiv læring og har fornylig ledet et studie, det første af sin art, af Transcendental Meditations virkninger på børn med sproglige indlæringsvanskeligheder. Dr. Grosswald og hendes forskning er blevet omfattende dækket i de nationale medier i USA, inklusive PBS og ABC News.

James Krag, M.D., er medlem af American Psychiatric Association, formand for Psychiatric Society i Virginia, og forhenværende formand for Virginia Association of Community Psychiatrists i fire år. Han er for tiden medicinsk leder af Liberty Point, et behandlingsprogram for unge med psykiatriske problemer.

Det er almindelig viden, at børn er ude for mere stress end tidligere. Bidrager dette til ADHD og andre problemer?
 Svar

Dr. Stixrud: Jeg lever af at vurdere børn, som kæmper med at klare sig i klassen, med adfærdsproblemer, depressioner og nerve-forstyrrelser. Stress spiller en betydelig rolle i alle disse problemer. Jeg ser mange børn med indlæringsvanskeligheder og ADHD — Attention Deficit Hyperactivity Disorder — og der er overhovedet ingen tvivl om, at stress i betydelig grad griber ind i et barns evne til at lære og præstere i skolen. Videnskabelig forskning

Hvordan oplever børn stress-reaktionen i skolen?
 Svar

Dr. Stixrud: Stress-reaktionen, også kaldet kæmp-eller-flygt-reaktionen, udviklede sig formodentlig i løbet af millioner af år for at beskytte os mod rovdyr. Når denne kæmp-eller-flygt-reaktion udløses, forventes man ikke at tænke klart. Hvis menneskene tænkte længe over "Hvad er det rigtige at gøre?", når en tiger nærmede sig, blev de spist, og de videregav derfor fra et udviklingsmæssigt synspunkt ikke deres gener. Naturen har beskyttet os mod at tænke under stress. Hvis et barn er udsat for stress, er det derfor meget svært for det at tænke, lære, lave lektier, være opmærksom overfor læreren og håndtere sin egen adfærd.

Jeg er af den mening, at det hovedprincip, der hovedsagelig er afledt af de sidste 20 års hjerneforskning, er dette: et barn har behov for at føle sig tryg i skolen for at kunne lære, for man kan ikke lære, når man er udsat for stress. Videnskabelig forskning

Kan Transcendental Meditation lindre denne stress?
 Svar

Dr. Stixrud: Jeg mener, at TM kan spille en yderst vigtig rolle i at lette problemer med indlæring og opmærksomhed. I nogle skoler spiller Transcendental Meditation allerede en dramatisk rolle ved at hjælpe børn med at overvinde problemer med indlæring, opmærksomhed og adfærd. Videnskabelig forskning

Jeg har ADHD, og jeg kan simpelt hen ikke sidde stille, selv ikke nogle få minutter. Hvordan kan jeg på nogen måde udøve Transcendental Meditation? 
 Svar

Dr. Grosswald: Det er en af de vigtigste gavnlige virkninger ved Transcendental Meditation, som er meget enkel, uanstrengt og let at udøve. Den tillader faktisk sindet at falde til ro, og når sindet falder til ro, følger kroppen naturligt efter. Man vil være i stand til at sidde mere roligt, let og bekvemt. Som et resultat af at udøve Transcendental Meditation vil visse aspekter af denne stille, rolige følelse forblive hos dig efter meditationen. Med tiden begynder du at føle dig mere rolig og stabil, og uroen begynder at aftage. Derfor anbefales TM til at hjælpe voksne og børn, der klager over rastløshed. Det er det unikke ved denne teknik.

Dr. Krag: Mennesker med ADHD har skiftende opmærksomhed. I nogle situationer har de problemer med at fokusere, og i andre har de evnen til hyper-fokus. Selv med udpræget ADHD er Transcendental Meditation ikke blot let, men også yderst tilrådelig. Selv om jeg ikke kan forudsige, at Transcendental Meditation vil eliminere denne ubalance, har jeg set den mindske symptomerne væsentligt. Videnskabelig forskning

Jeg havde ADHD som barn og har stadig besvær med at fokusere på nogen form for arbejde. Vil det at udøve Transcendental Meditation hjælpe mig med at fokusere bedre?
 Svar

Dr. Grosswald: Ja, det vil det, baseret på vores forskning. Transcendental Meditation virker for både voksne og børn. Det er let at lære og at udøve, og det kræver ikke koncentration, fokus eller opmærksomhed. Samtidig øges evnen til at fokusere udenfor meditationen, fordi hjernens måde at fungere på forbedres. Når øjnene er lukket og man mediterer, vil de af hjernens funktioner, der har med opmærksomhed og fokus at gøre, faktisk forbedres. Når du derefter åbner øjnene og bliver aktiv, vil din opmærksomhed og fokus være bedre.

Mange symptomer på ADHD er faktisk resultatet af stress; stress lukker de frontale hjernelapper ned og gør koncentration og fokus svær. Mindskelse af stress øger ens opmærksomhed, fokus og koncentration — foruden evnen til at handle roligt og føle sig mere afslappet og tryg i stressende situationer. I vores undersøgelser af børn fandt vi 20% forbedring af opmærksomhed på bare tre måneder efter starten på Transcendental Meditation. Der var også signifikante forbedringer af hukommelse og evnen til at organisere, foruden i psyko-sociale målinger af adfærd, angst, stress, opmærksomhed og fokus.

Dr. Krag: Enhver med langvarige problemer med ADHD ved, at når man er udhvilet og rolig, har man færre ADHD-symptomer, end når man er træt og anspændt. Eftersom TM hjælper med at skabe en rolig og stabil tilstand, er det klart, at den kan hjælpe med at reducere problemer på grund af ADHD. Videnskabelig forskning

Et af de virkelig ødelæggende træk ved ADHD er mangelen på impulskontrol, hvor et barn konstant forstyrrer andre og siger ting impulsivt - og det bringer folk ud af ligevægt. Kan Transcendental Meditation hjælpe?  
 Svar

Dr. Grosswald: Ja, det kan den, baseret på vores forskning. Transcendental Meditation virker for både voksne og børn. Den er let at lære og at udøve, og det kræver ikke koncentration, fokus eller opmærksomhed. Samtidig øges evnen til at fokusere udenfor meditationen, fordi hjernens måde at fungere på forbedres. Når øjnene er lukket og man mediterer, vil de af hjernens funktioner, der har med opmærksomhed og fokus at gøre, faktisk forbedres. Når du derefter åbner øjnene og bliver aktiv, vil din opmærksomhed og fokus være bedre.

Mange symptomer på ADHD er faktisk resultatet af stress; stress lukker de frontale hjernelapper ned og gør koncentration og fokus svær. Mindskelse af stress øger ens opmærksomhed, fokus og koncentration — foruden evnen til at handle roligt og føle sig mere afslappet og tryg i stressende situationer. I vores undersøgelser af børn fandt vi 20% forbedring af opmærksomhed på bare tre måneder efter starten på Transcendental Meditation. Der var også signifikante forbedringer af hukommelse og evnen til at organisere, foruden i psyko-sociale målinger af adfærd, angst, stress, opmærksomhed og fokus.

Dr. Krag: Enhver med langvarige problemer med ADHD ved, at når man er udhvilet og rolig, har man færre ADHD-symptomer, end når man er træt og anspændt. Eftersom TM hjælper med at skabe en rolig og stabil tilstand, er det klart, at den kan hjælpe med at reducere problemer på grund af ADHD. Videnskabelig forskning

Det lyder, som om du har oplevet dette på første hånd.
 Svar

Dr. Stixrud: I en undersøgelse omfattende mellemskoleelever med ADHD, der udøvede Transcendental Meditation, udspurgte vi eleverne efter tre måneders meditation. Vi spurgte: "Hvad har du lagt mærke til efter at have mediteret nogle få måneder?" Praktisk talt alle børnene sagde ting som: "Jeg føler mig meget mindre stresset og mere afslappet." De fleste af dem sagde: "Jeg føler mig mere organiseret og kan lave mit hjemmearbejde bedre. Mine forældre behøver ikke at hjælpe mig."

En særligt impulsiv dreng sagde: "Før jeg begyndte at meditere, hvis jeg gik ned ad gangen, og en anden elev stødte ind i mig, ville jeg vende mig om og slå ham. Nu, da jeg har mediteret i tre måneder, hvis en eller anden støder ind i mig, standser jeg og tænker: 'Skal jeg slå ham eller ej?'" For nogle lyder det måske ikke af meget, men ud fra min erfaring i arbejdet med impulsive børn og teenagere er denne forsinkelse i reaktionen meget svær at opnå. Hvis Transcendental Meditation giver dette barn en lille smule tid mellem en stimulus og en reaktion — hvilket tillader ham at tænke, planlægge og spørge, hvad der er det rigtige at gøre i denne situation — er det en evne, han ikke havde, før han begyndte at meditere. Videnskabelig forskning

Er der anden forskning, der viser, at Transcendental Meditation kan hjælpe ved ADHD?
 Svar

Dr. Stixrud: De fleste forskere mener, at ADHD er en sygdom, der omfatter mange overordnede funktioner. "Overordnede funktioner" henviser til funktionerne i den forreste del af hjernen: den mentale kontrol og de mentale evner til at organisere, som man behøver for at kunne handle målrettet. Når man for eksempel skal gøre et eller andet, må man kunne planlægge, organisere og fastholde relevante informationer i hukommelsen. Man må også kunne kontrollere sig selv, spørge sig selv: "Hvordan går det?"

Og i adskillige hundrede undersøgelser af Transcendental Meditation findes der beviser på, at det forbedrer alle disse overordnede funktioner. Dette skyldes sandsynligvis, i hvert fald til en vis grad, at Transcendental Meditation øger kohærensen i hjernens funktion, og tildels at det reducerer den stress, der forværrer alle disse ting. Videnskabelig forskning

Jeg synes, meditationerne er storartede, men jeg ønsker, at mit barn er fokuseret. Jeg ønsker ikke, at han bliver for passiv.
 Svar

Dr. Stixrud: Sommetider er forældre bekymrede for, at deres børn bliver så afslappede af at meditere, at de mister deres handlekraft. Den generelle oplevelse er det stik modsatte.

Mens det er sandt, at Transcendental Meditation giver dyb afslapning, virker det på den anden side også aktiverende. Det er den enestående kombination af en aktiveret hjerne og en yderst afslappet fysiologi, der medfører så mange af de gavnlige virkninger ved meditationen. Det er ikke den almindelige erfaring hos mennesker, der mediterer, at de mister deres handlekraft, men snarere, at de finder det lettere at kanalisere deres handlekraft på en effektiv måde.

De spilder ikke energi på bekymring og overdreven angst. De bliver bedre til at planlægge og bliver mere målrettede. Hvis man ser på de skoler, hvor børnene har udøvet TM regelmæssigt, vil man finde, at børnene er ekstremt succesfulde. De opnår usædvanlig gode resultater i boglige fag, sport, kunst, alt. Det er derfor, jeg mener, at der overhovedet ikke er grundlag for den idé, at Transcendental Meditation kan gøre børn passive eller få dem til at miste deres handlekraft eller interesser. Det er fuldstændig modsat. Videnskabelig forskning

Hvordan skal jeg nogensinde kunne være i stand til at meditere, når jeg har små børn, inklusive ét med ADHD?
 Svar

Dr. Krag: Du behøver selvfølgelig hjælp, for at det skal kunne lykkes. Men husk på, at Transcendental Meditation udøves ikke for sin egen skyld (selv om det det er en meget fredfyldt og behagelig tilstand — en 20-minutters ferie), men at det nærmere er hvile for at opnå en forbedret daglig aktivitet. Som forælder til et barn med ADHD behøver du al den energi og klarhed, du kan mønstre. Transcendental Meditation vil hjælpe dig med at udvikle den rolige sindstilstand, der vil gøre det muligt for dig at reagere mere formålstjenligt på dit barn. Videnskabelig forskning