Transcendental Meditation® - avancerede teknikker

Berig din meditationserfaring

"Formålet med avancerede teknikker er at bringe erfaringerne til et nyt og højere niveau. Avancerede teknikker er som gødning, der får hvert enkelt træ til at bære bedre frugter. For at nyde bedre resultater og fuldbyrdelse i livet bør man gøre brug af dette smukke program med avancerede teknikker til berigelse af udviklingen af højere bevidsthedstilstande." – Maharishi

Hvad er avancerede teknikker?

Transcendental Meditations avancerede teknikker forstærker og beriger de gavnlige virkninger af den daglige udøvelse af Transcendental Meditation, hvorved væksten i retning af oplysning fremskyndes.

 

Gennem den regelmæssige udøvelse af Transcendental Meditation vænner sindet sig til oplevelsen af "ren bevidsthed", den enkleste og mest stille bevidsthedstilstand, hvorfra alle tanker opstår.

 

Gennem avancerede teknikker fordyber vi vores oplevelse af ren bevidsthed og øger vores evne til at opleve finere planer af tænkning – for at udvikle forfinet sansning, mens vi bliver mere fortrolige med oplevelsen af vores eget stille Selv. Når det bevidste sind bliver mere gennemtrængt af dette område af ren bevidsthed, og sansningen bliver beriget, bliver vore tanker og handlinger spontant mere kraftfulde og effektive, hvilket fører til større fuldbyrdelse af ønsker i dagligdagen.

Hvem underviser i avancerede teknikker?

Kun Maharishi Vediske Eksperter fra Indien, der regelmæssigt besøger Danmark, kan undervise i avancerede teknikker. 

Hvem kan lære avancerede teknikker?

Alle, der har udøvet Transcendental Meditation eller en avanceret teknik regelmæssigt i mindst to måneder, kan ansøge om at lære en avanceret teknik. Den anbefalede periode af regelmæssig udøvelse mellem to avancerede teknikker er fire måneder, men to måneder er tilstrækkeligt, hvis erfaringerne er gode og kurset kun afholdes på det pågældende tidspunkt. Hvis du har spørgsmål, bør du ansøge under alle omstændigheder, og avanceret teknik-læreren vil så rådgive dig om, hvad der er mest passende for dig.

Hvad mediterende siger om avancerede teknikker ...

"Forbavsende godt! De får de positive virkninger af min daglige meditation til at vare længere i dagens løb."

"Min meditation er meget dyb og samtidig meget levende.Jeg føler mig afslappet, og alligevel er mit sind fuldstændig vågent.Jeg føler bølger af varme og tilfredshed. Det er en meget vidunderlig oplevelse!"

"Jeg oplever en dybere stilhed. Min meditation er mere beroligende, mere lykkefyldt, og jeg har mere energi efter meditationen."

"Jeg var blevet meget glad for min udøvelse af TM og nød at transcendere som en mere og mere lykkefyldt, hvilende og fornyende oplevelse. Men med min avancerede teknik nåede min oplevelse med det samme et finere plan af stilhed og fred. Det er pragtfuldt at vide, at disse gavnlige virkninger vil fortsætte og vokse hele livet."

"Jeg oplever lethed, lykke og integrering med verden omkring mig!"

 

TM-Sidhi-programmet®

Gennemførelse af en serie på fire avancerede teknikker er en forudsætning for at lære TM-Sidhi-programmet; men selv hvis du ikke har til hensigt at lære TM-Sidhi-programmet, vil de avancerede teknikker fremskynde din udvikling. Når de én gang er lært, vil de fortsætte med at have en dybtgående virkning på din meditation og din aktivitet resten af livet.

Hvordan er kursets struktur?

Avanceret teknik-kurset omfatter fire møder: 

1. Forberedende og orienterende møde.

2. Personlig instruktion.

3. Møde til kontrol og godkendelse af erfaringer.

4. Opfølgende møde efter 10 dage med TM-læreren på det center, hvor du lærte den avancerede teknik, eller på dit lokale center.