Blodtryk

Dr. Kaplan og Dr. Barnes besvarer spørgsmål vedrørende forhøjet blodtryk.

Gary P. Kaplan, M.D., Ph.D., er neurolog og docent i klinisk neurologi ved New York University School of Medicine. Han har også modtaget Albert H. Douglas Award fra The Medical Society of the State of New York for fremragende resultater som klinisk underviser interesseret i at fremme og forbedre lægers medicinske uddannelse.

Vernon Barnes, Ph.D., er forsker ved Georgia Prevention Institute of the Medical College of Georgia i Augusta, som modtog 1,5 million dollar fra The American Heart Association og The National Heart, Lung, and Blood Institute til at studere virkningerne af Transcendental Meditation på afro-amerikanske teenagere, der har risiko for at få forhøjet blodtryk.

Er der bevis for, at Transcendental Meditation alene kan sænke for højt blodtryk?
 Svar

Dr. Kaplan: Adskillige undersøgelser med både teenagere (American Journal of Hypertension, 2004) og ældre voksne (Hypertension, 1999) har påvist, at for højt blodtryk reduceres selv efter få måneders udøvelse af Transcendental Meditation to gange daglig. Behovet for blodtryksænkende medicin reduceres og ophører sommetider fuldstændig. Enhver, der tager medicin ved starten på udøvelse af TM, bør gå regelmæssigt til lægen for at føre kontrol med den positive indvirkning på blodtrykket og behovet for fortsat medicinering. Videnskabelig forskning

Resultatet af mange års for højt blodtryk er som regel åreforkalkning, der fører til slagtilfælde og hjerteanfald. Er der bevis for, at Transcendental Meditation kan reducere åreforkalkning?
 Svar

Dr. Kaplan: En banebrydende undersøgelse offentliggjort i tidskriftet Stroke viste, at vægtykkelsen på halspulsåren, et advarselstegn for åreforkalkning, reduceres med regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation. Videnskabelig forskning

Hvorfor er problemet med for højt blodtryk så alvorlig en helbredsrisiko?
 Svar

Dr. Barnes: I et studie af verdens befolkning anslås det, at 26,4% af den voksne befolkning vil have for højt blodtryk i år 2025, hvilket er en anslået stigning på ca. 60% til ialt 1,56 milliarder. Derfor er for højt blodtryk en vigtig udfordring for sundhedsvæsenet i hele verden, og forebyggelse, påvisning, behandling og kontrol af denne tilstand har en høj prioritet.

Det er et fristende koncept, at et blodtryksænkende indgreb som Transcendental Meditation kan have en potientielt enorm virkning på folkesundheden, hvis det anvendes bredt i hele befolkningen. Selv om studier over længere tid vil være nødvendige for at anskueliggøre konceptet, forventes det, at selv en lille nedgang (dvs. nogle få mm Hg, eller point) i det gennemsnitlige blodtryk, hvis den vedligeholdes i voksenalderen, kan reducere risikoen for for højt blodtryk og beslægtede hjerte/kar-sygdomme væsentligt. Videnskabelig forskning

Hvilke er de mulige årsager til for højt blodtryk og hjertesygdom?
 Svar

Dr. Barnes: Stress er en faktor i udviklingen af for højt blodtryk. Dette er blevet dokumenteret gennem epidemiologiske blodtrykstudier; naturalistiske studier af forholdet mellem blodtryk, psykologi og hverdagshændelser; og eksperimentelle studier af hjerte/kar- og neuroendokrine reaktioner på adfærdsstimuli.

Sindet og kroppen er meget intimt forbundne. Den subjektive oplevelse af Transcendental Meditation er mental afslapning og fredfyldthed kombineret med indre årvågenhed. Reaktionen på meditationen er meget hurtig, og de mest entydige virkninger ses efter 15-30 minutters udøvelse. Den mentale afslapning fremkalder fysiologisk afslapning; dvs., at når sindet falder til ro, får kroppen dyb hvile. Videnskabelig forskning

Hvilke er de mulige mekanismer, der er ansvarlige for reduktionen af blodtryk med udøvelsen af Transcendental Meditation?
 Svar

Dr. Barnes: Kronisk miljøbestemt og psyko-social stress bidrager til øget stressfremkaldt pirring af det sympatiske nervesystem og fører til ubalance i nervesystemets biokemi. Sådanne forandringer fører til en overdreven reaktion på stress, vist ved blodkarrenes sammentrækning og et øget blodtryk.

Modererende faktorer som mindskelse af stress gennem udøvelsen af Transcendental Meditation påvirker det sympatiske nervesystem og bevirker, at blodtrykket reagerer mindre kraftigt på stærk stress. Med tiden er der, på grund af mindsket hjerte/kar-reaktion på kraftige hændelser, mindre belastning af hjertet med det resultat, at for højt blodtryk forebygges. Videnskabelig forskning Videnskabelig forskning

Hvad har forskningen fundet ud af angående Transcendental Meditations indvirkning på fysiologien?
 Svar

Dr. Barnes: Ifølge en artikel af Dr. Jevning og hans kolleger (Neuroscience and Biobehavioral Reviews, 1992) ser oplevelsen under Transcendental Meditation ud til at frembringe en fysiologisk tilstand, der er karakteriseret ved fysisk hvile sammen med mental årvågenhed. Forskning har rapporteret om nedsat stofskifte i de ydre muskler og de røde blodlegemer foruden mindsket udskillelse af stress hormoner. Disse kvaliteter, der stemmer overens med dyb hvile, er også blevet målt ved EEG. Desuden har man observeret nedsat åndedrætsfrekvens, mindre mælkesyre i blodet og lavere hudmodstand.

Med andre ord giver Transcendental Meditation en oplevelse af en enklere, mere hvilende form for bevidsthed med et reduceret niveau af stresshormoner. Virkningerne af kronisk stress på hormon-niveauet er veldokumenterede. Kraftig påvirkning af stresshormon-udskilningen stemmer overens med aktivitetssænkningen under meditation. Der kan også forekomme en permanent sænkning af stresshormon-niveauet. Ifølge videnskabelig forskning understøtter regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation mindskelse af blodtrykket hos dem, der har for højt blodtryk. Videnskabelig forskning Videnskabelig forskning

Hvor længe er det nødvendigt at meditere, før man kan se gavnlige virkninger på blodtrykket?
 Svar

Dr. Barnes: De gavnlige virkninger kan komme øjeblikkelig, men da alle mennesker er forskellige, er det ikke muligt at forudsige nøjagtigt, hvornår blodtrykket vil falde. Forskning har vist, at i de fleste tilfælde er der et signifikant fald i blodtrykket indenfor 1-2 måneder, hvis det har været for højt. Videnskabelig forskning

Virker Transcendental Meditation for enhver?
 Svar

Dr. Barnes:Transcendental Meditation virker for enhver og gør det som regel fra den føste meditation, men det kan tage nogen tid, før de gavnlige virkninger viser sig. Stress sættes ofte i forbindelse med for højt blodtryk, som også er en risikofaktor ved hjertesygdom. Udøvelse af Transcendental Meditation to gange daglig kan sænke blodtrykket. Hvis udøvelsen af Transcendental Meditation reducerer stress og for højt blodtryk tilstrækkeligt, kan det blive muligt at reducere eller helt udelade medicinering.

Læger kan ordinere Transcendental Meditation til patienter som den primære behandlingsform, før de ordinerer medicin. De kan også ordinere den som en supplerende behandling.Videnskabelig forskning

Er der et tidspunkt, hvor patienten kan ophøre med at tage sin medicin?
 Svar

Dr. Barnes: Det bør besluttes af den enkelte patients læge i overensstemmelse med bestemte kriterier; for eksempel hvis patientens blodtryk har nået det normale niveau ved tre på hinanden følgende konsultationer. Patienter må ikke selv afgøre, hvornår de kan holde op med at tage medicin.Videnskabelig forskning

Hvordan tror du, denne behandling vil udvikle sig fremover?
 Svar

Dr. Barnes: Der er et stort potentiale for læger til at ordinere Transcendental Meditation til deres patienter, især for dem, der er stressede eller lider af sygdomme forbundet med stress. Denne teknik anses for at have det største potentiale for ændringer af klinisk praksis, hvad behandling angår. Videnskabelig forskning Videnskabelig forskning