Transcendental Meditation kan reducere risikofaktorerne
hos patienter med sygdomme i kranspulsårerne

12. JUNI 2006 — En afslapningsteknik kendt som Transcendental Meditation kan mindske blodtryk og insulin-resistens hos patienter med sygdomme i kranspulsårerne, ifølge en rapport i juni-udgaven af "Archives of Internal Medicine", en af JAMA/Archives-tidsskrifterne.

Transcendental Meditation, med udspring i den ældgamle vediske tradition i Indien, læres ifølge baggrundsinformation i artiklen ved en standardprocedure, der omfatter foredrag, personlig instruktion og gruppemøder. Det er tidligere blevet påvist, at TM sænker blodtrykket, men dens virkninger på andre risikofaktorer vedrørende kranspulsåre-sygdomme, inklusive dem der sættes i forbindelse med stofskiftesyndromet, er ikke blevet grundigt undersøgt. Stofskiftesyndromet refererer til en samling symptomer, der øger risikoen for hjerte/kar-sygdomme, inklusive højt blodtryk, fedtbug, forhøjet kolesterol samt insulin-resistens, der opstår, når kroppen ikke er i stand til at forbruge den insulin, der produceres af bugspytkirtlen for at omdanne sukker til energi.

Maura Paul-Labrador, M.P.H., Cedars-Sinai Medical Center, Los Angeles, og kolleger foretog et 16-ugers forsøg med Transcendental Meditation på patienter med kranspulsåre-sygdom. 52 deltagere (gennemsnitalder 67,7 år) lærte Transcendental Meditation, og 51 kontrolpatienter (gennemsnitsalder 67,1 år) modtog helse-undervisning. Ved begyndelsen og slutningen af forsøget fastede patienterne natten over og afgav derefter en blodprøve, blev udspurgt om deres sygehistorie, og gennemgik tests af blodkar-funtionen og variationer i hjerteslagsfrekvensen. Måling af variationer i hjerteslagsfrekvensen vurderer det autonome nervesystems funktion, der kontrollerer hjertet og andre ufrivillige muskler.

Af de 103 deltagere fuldførte 84 (82%) forsøget. Ved forsøgets afslutning havde patienter i Transcendental Meditation-gruppen signifikant lavere blodtryk; forbedret faste-blodglukose- og insulin-niveau, hvilket betyder mindsket insulin-resistens; og en mere stabil funktionsmåde i det autonome nervesystem. "Disse fysiologiske virkninger blev opnået uden ændring af kropsvægt, medicinering eller psyko-sociale variabler og på trods af en mindre statistisk signifikant øgning af fysisk aktivitet i gruppen, der modtog helse-undervisning," skriver forfatterne.

"De forhåndenværende resultater øger også vores forståelse af stressens rolle i den voksende epidemi af stofskifte-syndrom," fortsætter de. "Selv om et lavt aktivitetsniveau, usunde spisevaner og den deraf følgende overvægt er udløsere af denne epidemi, kan det moderne samfunds krav også være ansvarlige for det højere niveau af kronisk stress." Denne stress forårsager frigivelse af kortisol og andre hormoner og neuro-transmittere, hvilket med tiden beskadiger hjerte/kar-systemet.

"Vore resultater, der påviser gavnlige fysiologiske virkninger af Transcendental Meditation i fraværet af virkninger på psyko-sociale variabler, tyder på, at Transcendental Meditation kan modulere reaktionen på stress snarere end påvirke selve stressen, på samme måde som de fysiologiske virkning af motion," skriver forfatterne. Denne metode til at kontrollere kroppens respons på stress kan være et nyt middel til forebyggelse af kranspulsåre-sygdom og fortjener yderligere undersøgelser, konkluderer de.

(Arch Inter Med. 2006;166:1218-1224. Til rådighed for medierne på www.jamamedia.org præ-embargo)

Redaktørens bemærkning: Denne undersøgelse blev understøttet med tilskud fra The National Center for Alternative and Complementary Medicine, National Institutes of Health; og en General Clinical Research Centers bevilling fra The National Center for Research Resources.For mere information, kontakt JAMA/Archives Media Relations på 312/464-JAMA (5262) eller e-mail mediarelations@jama-archives.org.