Den enestående teknik

Transcendental Meditation er enestående. Den er fundamentalt forskellig fra andre meditations- og afslapningssystemer. En nylig undersøgelse af hjerneaktivitet under meditation, offentliggjort i tidsskriftet "Consciousness and Cognition", klassificerer meditation i tre grundlæggende kategorier: fokuseret opmærksomhed, kontrolleret overvågning eller 'mindfulness', og automatisk selv-transcendering - en ny kategori tilføjet af forfatterne til at beskrive Transcendental Meditation.

Ren og enkel

Transcendental Meditation er den reneste, enkleste meditationsform, verden har kendt. Genetableret af de største vismænd i den vediske tradition er det den rene teknik til at transcendere – at falde til ro i den enkleste, mest kraftfulde bevidsthedstilstand – ikke skæmmet af nogen form for kontrol af sindet eller tankeprocessen.

Uanstrengt

Transcendental Meditation er også den mest uanstrengte af alle teknikker. Det er ikke tilfældigt. Uanstrengthed tyder på naturlighed. Og naturlighed er nøglen til effektivitet, simpelt hen fordi Naturen bedst ved, hvordan sindet og kroppen kan bringes til at fungere bedst muligt. En stor mængde videnskabelig forskning har i årenes løb ikke blot dokumenteret de vidtrækkende gavnlige virkninger af Transcendental Meditation, men har også vist, at disse virkninger ikke er påvist ved andre meditationsformer eller afslapning, hvad der ellers ofte formodes.

Are all meditations the same?

Er alle meditationer ens?
Dr. F. Travis (4 min.)

Undersøg de gavnlige virkninger

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Psykolog Jørn Janby -
aut. klinisk hospitalspsykolog:

"Når vi ser på den eksisterende forskning over "meditation", opdager vi hurtigt, at Transcendental Meditation er meget grundigt undersøgt videnskabeligt. Vi må derfor opfatte Transcendental Meditation – TM – som en enestående teknik hvad angår dokumenterede virkninger inden for såvel fysiske som psykiske områder. Eksempelvis er TM klart angstreducerende, viser massiv forskning. Dette er også, hvad jeg ser hos mine klienter, der lærer TM. De bliver markant mindre angste."
Se udsendelsen på DK4 om TM her