Oplysning

"Oplysning er den normale, naturlige helbredstilstand i krop og sind. Den er resultatet af bevidsthedens fulde udvikling og afhænger af, at hver del af kroppen og nervesystemet fungerer perfekt og harmonisk. Når man gør brug af sindets og kroppens fulde muligheder på denne måde, bliver hver tanke og handling spontant korrekt og livsfremmende. Dette er et liv fri for lidelse, et liv af format og betydning." - Maharishi

Transcendering er grundlaget for oplysning

Normalt oplever vi hele dagen det travle hverdagsplan af tænkning. Når vi udøver Transcendental Meditation, oplever vi en tilstand, hvor sindet er helt stille, men samtidig fuldstændig vågent. At transcendere betyder "at gå ud over", og dette er den transcendentale tilstand: sindet er gået ud over al aktivitet. Dette er oplevelsen af det indre Selv, som er perfekt fred.

At transcendere er naturligt og en universel erfaring, kendt i alle kulturer, men det sker sjældent og som regel tilfældigt. Transcendental Meditation udgør en systematisk metode til at transcendere, som enhver kan udøve.

Uden denne oplevelse af at transcendere har vi kun adgang til livets konstant foranderlige stadier. Vore tanker, følelser, planer, erindringer - alt er konstant i forandring. Det er ikke så mærkeligt, at vi føler os mere og mere adskilt og isoleret fra livets uforanderlige indre kvalitet - Selvet.

Folk beretter ofte, at når de lærer TM, føler de sig mere forbundne, mere ét med sig selv, mere fuldbyrdede, lykkeligere.

Ønsket om at kende sig selv

Ønsket om at kende sig selv og forstå sin forbindelse med universet er naturlig. I århundreder har det inspireret helgener og vismænd til at vende opmærksomheden indad i en søgen efter oplysning. De fleste mennesker, der forhører sig om Transcendental Meditation, søger efter de enkle, praktiske og gavnlige virkninger i dagligdagen, som udøvelsen bringer.

Men der er også nogle, der ønsker at lære Transcendental Meditation af grunde, der er svære at formulere: viden om selvet, selv-bevidsthed, indre fred, spirituel udvikling, oplysning. Alle disse er lige så gyldige grunde til at lære teknikken og er på en måde nøjagtig, hvad Transcendental Meditation giver.

Transcendental Meditation giver adgang til det indre selvs dybe stilhed, der findes inde i enhver. Med regelmæssig udøvelse bliver den indre oplevelse af fredfyldthed og lykke naturligt integreret i dagligdagen og fører til et liv i oplysning, med fuldt udviklet hjerte, sind og sjæl.

video: Enlightenment

Maharishi: "Hvad er oplysning?" (6 min.)

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Lynette Jones

Lynnette Jones, undervisningsassistent for synshæmmede

"Da min mor gik bort, søgte jeg efter noget i mit liv og vidste ikke helt, hvor jeg skulle søge. Ved et tilfælde skulle en ven arrangere et introduktionsforedrag om Transcendental Meditation i sit hjem, så det lykkedes mig at overtale min mand til at følge med, og vi har aldrig set os tilbage siden den dag. At finde Transcendental Meditation har forandret vores liv til det bedre, både spirituelt og materielt. Vi har fundet balance, taknemmelighed og fred i vores liv, og det synes at blive reflekteret både i vores personlige og vores arbejdsliv. Jeg ville ønske, at flere mennesker kunne erfare de vidunderlige virkninger ved at udøve Transcendental Meditation."