Hvordan kan jeg lære Transcendental Meditation?

Forestil dig en person, der har en kæmpe guldskat i kælderen, men at han eller hun på en eller anden måde har glemt det og lever i fattigdom.
Det er sådan de fleste af os lever vores liv. Vi har alle en uudtømmelig kilde til lykke, energi, kreativitet og kærlighed inden i os, men fordi vi har glemt hvordan vi kontakter den kilde, har vi også glemt at den er der i det hele taget og gør kun brug af en brøkdel af det, livet egentligt kunne være.
At lade sindet transcendere, hvad det gør på en helt naturlig og uanstrengt måde med TM-teknikken, er nøglen til skatkammeret. Sindet oplever en udvidet bevidsthedstilstand, hvor alle disse kvaliteter er levende. Og jo mere sindet gør den erfaring, jo mere bliver de levendegjort, også udenfor meditationen. Det er grunden til at TM er så transformerende.
 
At lære TM består af 4 faser:

1.  At lære at skatten findes: intellektuel forståelse af hvad TM kan gøre, ved at deltage i et gratis introduktionsmøde.
2.  At få nøglen: At lære selve teknikken.
3.  Vedligeholdelse: Opfølgningsprogram der sikrer en forsat korrekt udøvelse.
4.  Medlemsskab: Adgang til opfølgning hele livet.
 
1.   At lære at skatten findes: Et gratis og uforpligtende informations-møde om TM
 
På mødet vil din lokale TM-lærer fortælle om hvad det at transcendere med TM-teknikken kan gøre for dig. Du får også en klarere forståelse af hvordan TM virker, og af forskellen mellem egentlig transcendering og almindelig meditation. Og du kan få besvaret de spørgsmål du måtte have. Mødet varer som regel 1½ – 2 timer.
 
Efter selvet mødet snakker læreren kortvarigt med hver enkelt af de, der er interesseret i at lære teknikken. Her har man også mulighed for at få svar på mere personlige spørgsmål.
 
2.   At få nøglen: ved at lære TM
 
TM-teknikken er let at lære, selv for folk, der tror at de aldrig vil være i stand til at være stille indeni. Erfaringen viser at selv 12-årige børn med ADHD let kan lære og praktisere teknikken (og er glade for den).
TM-kurset består af en personlig instruktion, hvor læreren vil lære dig at transcendere, og vejlede dig gennem de første erfaringer med teknikken. TM er en fuldstændig naturlig metode, og det betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Vi kommer alle fra vores egen sindstilstand, og det kræver personlig vejledning af en uddannet lærer for at tilpasse undervisningen til den enkelte. Det er derfor TM ikke kan læres fra en bog. Der har fandtes bøger i tusinder af år, men alligevel er erfaringen af at transcendere stort set gået i glemmebogen, fordi der ikke længere fandtes lærere, der vidste hvordan man videregiver teknikken. Instruktionen varer ca. 1 time.
Vi beder dig så om at komme igen til opfølgende møder de næste 3 dage. Vi vil verificere og diskutere personlige erfaringer og lære dig mere og mere om den korrekte udøvelse af TM-teknikken. Opfølgningsmøderne varer 1-2 timer, og foregår som regel i en lille gruppe, så folk kan høre hinandens erfaringer og spørgsmål foruden at lære fra læreren. Efter kursets 4. dag ved du det du har brug for at vide for at kunne praktisere TM derhjemme. Så er det bare et spørgsmål om vedligeholdelse.
 
3.   Vedligeholdelse: 6 måneders opfølgningsprogram
 
Efter at have lært TM-teknikken og praktiseret den hjemme, dukker der som regel en masse spørgsmål op. Det er også almindeligt at man glemmer dele af den instruktion man fik på kurset. Derfor er opfølgningsprogrammet lige så vigtigt for at sikre succes med udøvelsen som selve TM-kurset. Opfølgningsprogrammet omfatter bl.a.:
1.  Gruppe-meditation hver anden uge eller en gang om måneden, med diskussion af erfaringer og yderligere viden. Det er almindeligt man har bedre erfaringer når man mediterer i en gruppe, end når man mediterer for sig selv derhjemme. Også diskussion af erfaringer, og at høre andres erfaringer og få genopfrisket instruktionerne fra TM-kurset af en lærer, hjælper med at sikre en fortsat korrekt udøvelse.
2.  Personlig checkning. I løbet af det 6-måneders opfølgningsprogram mødes du regelmæssigt med din lærer, så han eller hun kan checke din udøvelse af TM-teknikken og sikre at den er korrekt. Der er også mulighed for at diskutere personlige erfaringer ved samme lejlighed.
3.  Opholdskurser (en dag eller en hel weekend). Som en del af opfølgnings-programmet bliver du inviteret til at deltage i et opholdskursus. På kurset mediterer du mere end ellers og lærer også nogle yoga-øvelser og åndedrætsteknikker, som du kan bruge derhjemme efter kurset. Folk har normalt dybere erfaringer på sådanne kurser og vi bruger god tid på at diskutere erfaringer og placere dem i den rette sammenhæng. Opholdskurser kan være enten én dag et sted i nærheden af dig, eller en hel weekend på et kursuscenter. Kurset er inkluderet i prisen på TM-kurset (bortset fra kost og logi).
4.   Medlemskab: Livslang ret til opfølgning
Når man lærer TM, lærer man det for livet
Folk der lærer TM, lærer det for livet. Efter de 6 måneders opfølgningsprogram inviterer vi dig til at blive medlem.
 
4.  Kursusgebyr
 
Med TMs mange helbredsmæssige gevinster og den omfattende videnskabelig dokumentation, herunder mere end 350 publicerede undersøgelser, er der ikke nogen grund til at Den Offentlige Sygesikring eller private sundhedsforsikringer ikke skulle give tilskud til at lære TM. Der findes ikke nogen medicin på markedet i dag der har en tilsvarende effekt på helbredet (og det uden bivirkninger), eller har en tilsvarende dokumentation og mulighed for besparelse af skattekroner som TM har.
Men efter 40 år gives der stadig ikke tilskud til at lære TM. Det betyder at vi skal have dækket vore udgifter (og ja, selv non-profit-organisationer har udgifter) gennem bidrag som TM-kursisterne betaler for TM-kurset og det 6 måneders opfølgningsprogram. For kursusgebyrer, se TM-foreningens officielle hjemmeside transcendental-meditation.dk
 
 

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230


Paul McCartney, musiker:

"I øjeblikke af vanvid har meditation hjulpet mig med at finde øjeblikke af afklarethed – og jeg tror, det kan hjælpe unge mennesker med at finde et sikkert tilflugtssted i en verden, der ikke er særlig sikker. Det var en stor gave, Maharishi gav os …. det er en gave for livet, noget man kan gøre brug af når som helst."