En naturlig løsning på angst og depression

Både angst og depression er yderst almindelige, og dog ligger en enkel løsning lige for. For nogle medfører stressende eller nedslående begivenheder kortlivede symptomer; men for andre kan angst og depression blive vedvarende og ubarmhjertige og umuliggøre en normal dagligdag. Transcendental Meditation udgør en naturlig løsning, der hjælper med at besejre angst og depression.

TM bryder den onde cirkel

At håndtere angst og depression kan være en langvarig udfordring og endda en ond cirkel, hvor man bliver mere angst og deprimeret, jo dårligere man er til at magte situationen.

Journal of Clinical Psychology 1989 45:957-974

Dobbelt så effektiv som andre teknikker

Hvad der udmærker TM er dens holistiske virkning. Det er som at vande en plantes rod i stedet for blot at tage sig af bladene. Videnskabelige undersøgelser har vist, at den dybe afslapning, der opnås gennem Transcendental Meditation, får sind og krop til at falde til ro, så nervesystemets reaktion på stress mindskes. Som en følge deraf mindskes angst og depression, hvilket gør det muligt at håndtere og få bugt med mange af de symptomer, man kan opleve, inklusive panikanfald, social angst og fobier.
En analyse af alle de 146 offentliggjorte undersøgelser af afslapning og angst (se diagrammet til venstre) viste, at Transcendental Meditation var dobbelt så effektiv til at mindske angst som andre teknikker, inklusive almindelig afslapning, koncentrations-meditation, systematisk muskelafslapning og muskel-biofeedback.
Interressant nok var mindskelsen af angst større, jo længere personerne i disse undersøgelser havde udøvet TM.

Følg altid lægens råd

Hvis du føler, at angst og depression i alvorlig grad forstyrrer dit liv, bør du konsultere din læge. Transcendental Meditation er et supplement til enhver medicinsk behandling af angst og depression, men man bør aldrig sætte udøvelsen af TM i stedet for korrekt lægelig vejledning, og ...

  • Følg altid din læges råd.
  • Reducer aldrig din medicindosis, medmindre din læge har rådet dig til det.
video: TM Saved Me from Suicide

Meditation reddede mig fra selvmord
- Luke Jensen, krigsveteran (2 min.)

Hvad lægerne siger

 

Videnskabelige undersøgelser

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Norman Rosenthal MD

Norman Rosenthal, læge, klinisk professor i psykiatri, Georgetown University Medical School, forfatter til "Transcendence"

"Angst i alle dens forskellige afskygninger vil i almindelighed reagere godt på Transcendental Meditation. Selv for mennesker, der i forvejen bliver behandlet for angst, vil det at føje TM til den behandling de allerede får ofte betyde, at deres medicinering kan mindskes, efterhånden som deres respons forbedres."

En læges erfaringer, Dr. Michael Musgrave

"I mine år som praktiserende læge har jeg oplevet TM som en værdig form for selvhjælp for mine patienter, der ofte berettede om gavnlige virkninger såsom mindre angst, mindre stress, bedre søvn, forbedret velvære. Det er fuldstændig sikkert og for mange mennesker et godt alternativ til tidrøvende terapier. Det reducerer sandsynligvis behovet for medicin, hvad der er i overensstemmelse med forskningsresultaterne."