Hukommelse

Dr. Clark besvarer spørgsmål om hukommelse, fokus  og beslutningsprocesser.

Christopher Clark, M.D., er uddannet ved Yale University School of Medicine, Department of Psychiatry, og har modtaget et stipendium til studie af børnepsykologi fra University of Washington. Han har været læge i mere end 20 år og er for tiden psykiater i Vero Beach, Florida. 

Jeg er nu i 50erne, og min hukommelse synes ikke at være så god, som den var engang. Vil Transcendental Meditation hjælpe?
 Svar

Dr. Clark: Mange undersøgelser har vist, at både korttids- og langtidshukommelsen forbedres med regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation. Regelmæssig udøvelse af TM tillader sindet at blive mere friskt, årvågent og dybt udhvilet. Med en mere hvilende fysiologi er det naturligt, at sindet fungerer mere klart og sammenhængende — med forbedret hukommelse, koncentration og erkendelsesmæssig forarbejdning.

Når den mentale træthed fra dagens arbejde opløses under udøvelsen af Transcendental Meditation, mindskes også den stress og anspændthed, der griber forstyrrende ind i evnen til at koncentrere sig. Forbedret koncentration giver en bedre hukommelse. Ved at lære TM i en alder af ca. 50 kan du opleve, at hukommelsen bliver klarere, og du er bedre i stand til at huske, hvad du læser, end du har været i årevis.

Jeg er så træt hele tiden og har svært ved at fokusere på mit arbejde. Kan TM hjælpe?
 Svar

Dr. Clark: Videnskabelig forskning på personer, der udøver Transcendental Meditation, afslører bedre evne til at fokusere, mindre tendens til at blive distraheret og forbedret arbejdsevne. Undersøgelser har vist, at mennesker bedre kan skelne en genstand fra dens baggrund (bedre fokus på genstanden) og kan tage beslutninger hurtigere og mere præcist. Hver meditation forfrisker sindet og gør det mere klart, mere stabilt og bedre i stand til at forarbejde information. Det er bedre end en lur eller en kaffepause.

TM giver dybere hvile end selv søvn, og undersøgelser viser, at amerikanere har et søvnunderskud — de sover i gennemsnit 1½ time mindre end for 100 år siden. Befolkningen har ophobet træthed på grund af mangel på søvn, hvilket forårsager mental træthed i løbet af dagen, mangel på arbejdsevne og mere stress. Regelmæssig udøvelse af Transcendental Meditation kan reducere dette efterslæb af træthed og søvnberøvelse — og også give mere fredfyldt søvn om natten. De fleste mennesker fokuserer bedre på arbejdet, når de er mindre udmattede.

Sommetider føler jeg mig så stresset på grund af mit arbejde og min familie, at jeg ikke kan tænke klart, og jeg tager beslutninger, som jeg senere fortryder. Hvordan kan det at føje endnu en ting til min dagligdag hjælpe mig?
 Svar

Dr. Clark: At føje Transcendental Meditation til dagligdagen er at tilføje mere kohærens, mere ro, mere kreativitet og mere opfindsomhed. Regelmæssig udøvelse af TM opløser stress og udmattelse i fysiologien. Ifølge forskning fører udøvelse af TM til mere effektivitet på arbejdet. Mange mennesker, der påbegynder udøvelse af Transcendental Meditation, oplever, at det at brødføde en familie bliver mere uproblematisk, og at dette var den løsning, de ledte efter.

Jeg er en smule drømmende og upraktisk — mine venner kalder mig excentrisk. Vil det at udøve Transcendental Meditation blot øge tendensen til at dagdrømme og ikke fokusere på den forhåndenværende situation?
 Svar

Dr. Clark: Nej. Forskning viser, at udøvelsen af Transcendental Meditation forbedrer evnen til at være både kreativ og fokuseret.

Sommetider har mennesker et kunstnerisk, kreativt og vidtfavnende udsyn, og disse kvaliteter kan få dem til at forekomme drømmende. Forskning viser, at Transcendental Meditation ikke kun vil øge disse kreative evner, men vil også forbedre sindets fokuserende og problemløsende aspekter. TM levendegør hele hjernen, inklusive hjernens såkaldte overordnede centre, og medfører, at man bliver både mere kreativ og mere produktiv.