Lavere blodtryk
(Current Hypertension Reports, December 2007)

Denne meta-analyse af 17 undersøgelser fra den medicinske litteratur (valgt ud af mere end 100 udgivne undersøgelser for deres omhyggelige eksperimentelle udformning og anvendelse af randomiserede kontrolforsøg) berettede om virkningerne af stress-reducerende teknikker på forhøjet blodtryk hos ialt ca. 1000 forsøgspersoner.

De anvendte behandlinger indbefattede simpel biofeedback, afslapnings-assisteret biofeedback, progressiv muskelafslapning, træning i stress management og Transcendental Meditation-programmet. Resultaterne af statistiske analyser viste, at ingen af de første fire behandlingsmetoder udviste statistisk signifikant reduktion af forhøjet blodtryk, mens Transcendental Meditation-programmet viste signifikante reduktioner af blodtryk både  klinisk og statistisk.

Hele artiklen

Andre undersøgelser

Alexander C.N., et al. Transcendental Meditation, mindfulness, and longevity: An experimental study with the elderly. Journal of Personality and Social Psychology 57:950-964, 1989.

Alexander C.N., et al. Trial of stress reduction for hypertension in older African Americans (part II): sex and risk subgroup analysis. Hypertension 28:228-237, 1996.

Anderson J.W., et al. Blood pressure response to Transcendental Meditation: a meta-analysis. American Journal of Hypertension 21 (3): 310-6, 2008.

Barnes V.A., et al. Impact of Transcendental Meditation on ambulatory blood pressure in African-American adolescents. American Journal of Hypertension 17: 366-369, 2004.

Barnes V. A., et al. Stress, stress reduction, and hypertension in African Americans. Journal of the National Medical Association, 89, 464-476, 1997.

Barnes V. A., et al. (1999). Acute effects of Transcendental Meditation on hemodynamic functioning in middle-aged adults. Psychosomatic Medicine, 61, 88, 525-531.

Rainforth M.V., et al. Stress reduction programs in patients with elevated blood pressure: a systematic review and meta-analysis. Current Hypertension Reports 9:520–528, 2007. Hele artiklen

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction in the treatment of hypertension in African Americans during one year. American Journal of Hypertension 18(1): 88-98, 2005. Hele artiklen

Schneider R.H., et al. Long-term effects of stress reduction on mortality in persons > 55 years of age with systemic hypertension. American Journal of Cardiology 95:1060-1064, 2005. Hele artiklen

Schneider R.H., et al. A randomized controlled trial of stress reduction for hypertension in older African Americans. Hypertension 26: 820-827, 1995.