Sociale forandringer - for at en skov kan være grøn …

At skabe verdensfred er ikke den grund, de fleste mennesker giver, når de ønsker at lære at meditere. Og dog var det Maharishis mål, da han først præsenterede Transcendental Meditation i 1958, hvor han lagde vægt på, at fred i den enkelte er den grundliggende enhed for verdensfred. Han brugte analogien, at ligesom der ikke kan være en grøn skov uden grønne træer, kan der ikke være en fredelig verden uden fredelige enkeltindivider.

Selv om der er mange idealistiske mennesker, som oprigtigt går ind for fred, kræver det at skabe fred mere end bare at have en psykologisk tro på fred. Den kan kun opnås gennem en transformation på det allerdybeste plan af menneskets sind og gennem en tilsvarende fysiologisk ændring. Maharishi forklarede, at når sindet og kroppen er dybt fredfyldte, vil tanker, ord og handlinger spontant udstråle en indflydelse af harmoni til omgivelserne.

video: Peace from the Quantum Level

Fred fra kvanteniveauet - Dr. John Hagelin, kvantefysiker (5 min.)

Større kohærens i den kollektive bevidsthed

Omfattende forskning offentliggjort i førende videnskabelige tidsskrifter demonstrerer, at Transcendental Meditations kraftfulde, stress-reducerende virkning har en beroligende "spill-over"-virkning på den omgivende befolkning. Når de enkelte individer udøver Transcendental Meditation og dens avancerede teknikker sammen i grupper, har forskning påvist et dramatisk og øjeblikkeligt fald i stress, kriminalitet, vold og konflikter i samfundet - og en øgning af kohærens, positivitet og fred i samfundet som helhed.

Denne metodes enestående virkningsfuldhed til forebyggelse af social uro, terrorisme og krig er blevet bekræftet i mere end 50 tilfælde og i 23 videnskabelige studier. Denne forskning er blevet omhyggeligt undersøgt af uafhængige videnskabsmænd og accepteret til udgivelse i førende fagtidskrifter.

"Dette arbejde fortjener at blive taget meget alvorligt."

"Man kan med rimelighed hævde, at denne forsknings potentielle indflydelse overgår enhvert andet eksisterende socialt eller psykologisk forskningsprograms indflydelse. Den har overlevet et bredere batteri af statistiske tests end størstedelen af anden forskning i konfliktløsning. Jeg tror, at dette arbejde og teorien, der ligger til grund, fortjener at blive taget yderst alvorligt af både akademikere og lovgivere."

- David Edwards, PhD, professor i statsvidenskab ved University of Texas, Austin, USA

video: Freedom Behind Bars

Frihed bag tremmer - TM i fængsler
 (5 min.)

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Huw Dixon, Ph.D., professor i økonomi ved York University, England:

"Jeg har fulgt forskningen i Maharishi-Effekten, som den har udviklet sig i løbet af de sidste tyve år. Der er nu en stærk og kohærent mængde beviser på, at denne tilgang udgør en enkel og omkostningseffektiv løsning på mange af de sociale problemer, vi står ansigt til ansigt med i dag. Denne forskning og dens konklusioner er så tungtvejende, at det kræver handling af dem, der er ansvarlige for regeringens politik."