Transcendental Meditation, stress og hjernen

Transcendental Meditation træner hjernens yderst vigtige frontallapper — for at gøre hjernen sundere, mere integreret og bedre i stand til at fungere som en helhed.

Hvordan stress beskadiger hjernen

Stress, belastning, udmattelse, dårlig kost, alkohol og stoffer beskadiger nerveforbindelserne mellem hjernebarkens frontallapper og resten af hjernen. Når man er overtræt eller under intens mental eller fysisk stress, forbigår hjernen sine "højere", mere udviklede og rationelle frontale og overordnede kredsløb. Følgelig reagerer man på dagligdagens krav uden at tænke; man tager impulsive, kortsigtede beslutninger. Når frontallapperne går "offline", tager stærke følelser som frygt og angst over og farver ens syn på verden på en uheldig måde.

Hvordan TM optimerer hjernen                             

Den stress-reducerende, ikke-religiøse teknik Transcendental Meditation (TM) giver oplevelsen af "hvilende årvågenhed", som mindsker stress, styrker kommunikationen mellem hjernens frontallapper og forskellige områder i hjernen og udvikler den fulde hjernefunktion. Som resultat udviser den, der udøver Transcendental Meditation, stærkere overordnede funktioner med mere målrettet tænkning og fremsynet beslutningstagen. Når frontallapperne er fuldstændig "online", vil ens følelsesmæssige reaktion på omverdenen være mere afbalanceret og passende.

Svag overordnet funktionsmåde

 • Stivnet tænkning
 • Impulsiv, reagerende adfærd
 • Kortsigtet beslutningstagen
 • Dårlig arbejdshukommelse
 • Adspredt opmærksomhed
 • Stof- og alkoholmisbrug
 • Uetisk tænkning og adfærd

Stærk overordnet funktionsmåde

 • Målbevidst, fleksibel tænkning
 • Ikke-impulsiv, udfarende adfærd
 • Langsigtet beslutningstagen
 • Udmærket arbejdshukommelse
 • Stabil, fokuseret opmærksomhed
 • Ingen stof- eller alkoholmisbrug
 • Etisk tænkning og adfærd

Stresset fysiologi

 • Udmattelse
 • Højt blodtryk
 • Spise- og søvnforstyrrelser
 • Svagt immunsystem

Sund fysiologi

 • Energi og vitalitet
 • Sundt hjerte/kar-system
 • Balanceret fysiologi
 • Stærkt immunsystem

Ubalancerede følelser

 • Lavt selvværd og selvsikkerhed
 • Bekymringer, angst og frygt
 • Overfladiske, splittede følelser
 • Ustabile personlige forhold
 • Depression

Balancerede følelser

 • Selvsikkerhed og sikkert selvværd
 • Følelse af sikkerhed og fred
 • Medfølelse og empati for andre
 • Sunde personlige forhold
 • Lykke og optimisme