Foreningen for Transcendental Meditation

TM-Foreningen, Dansk Forening for Videnskaben om Kreativ Intelligens og Transcendental Meditation, er en almennyttig, idealistisk, ikke-politisk og ikke-religiøs forening under vejledning af Maharishi Mahesh Yogi og er den eneste kilde til kurser i Transcendental Meditation i Danmark. Ingen anden organisation i Danmark tilbyder kurser i TM, som undervist af Maharishi Mahesh Yogi. TM-Foreningen udgør den danske del af 'Det Globale Land for Verdensfred'.

Foreningens formål

Foreningens formål er at fremme sundhed, livskvalitet og uovervindelighed gennem udvikling af individuel og kollektiv bevidsthed og hermed evnen hos den enkelte og samfundet til at fungere i harmoni med naturens love. For at opfylde dette formål formidler Foreningen undervisning og udfører andet oplysende arbejde, hvor der lægges vægt på at gøre de videnskabeligt dokumenterede virkninger af Transcendental Meditation, TM-Sidhi-programmet og alle de øvrige aspekter af Maharishi Vedisk Videnskab inden for personlig udvikling, sundhed, menneskelige relationer og global harmoni alment kendt og praktisk tilgængelige.

Samarbejde med alle dele af samfundet

Foreningens aktiviteter udfolder sig inden for følgende tolv hovedområder, hvor Maharishi Vediske Videnskab tilbyder omfattende programmer til optimering af hvert af disse områder:

1. Lov og orden

2. Uddannelse

3. Sundhed

4. Landbrug

5. Handel og erhverv

6. Samfundsledelse

7. Arkitektur og ingeniørkunst

8. Forsvar

9. Kommunikation

10. Videnskab og teknologi

11. Kulturer og religioner

12. Statsvidenskab og økonomi.

Gaver til TM-Foreningen

TM-Foreningen er som almennyttig forening godkendt til at modtage gaver, som giveren kan trække fra på sin selvangivelse. Gaver op til kr. 14.500 pr. år er fuldt fradragsberettiget. Gaverne hjælper Foreningen i arbejdet med at udbrede kendskabet til denne viden. Foreningen vil også tage ansøgninger om støtte til betaling af instruktionskursus i TM for folk med lav indtægt i betragtning.

Opfordring til forskning

TM-Foreningen opmuntrer til, at uafhængige akademiske institutioner udfører videnskabelig forskning over de positive virkninger af Transcendental Meditation og dens avancerede teknikker. Mere end 600 videnskabelige undersøgelser, udført ved 250 uafhængige universiteter og institutioner i 33 lande og publiceret i over 100 af verdens førende videnskabelige tidsskrifter har allerede dokumenteret de vidtrækkende fordele indenfor alle områder af livet: sind, krop, adfærd og samfund.

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Maharishi Mahesh Yogi:

"Lykke er alles mål. For at opnå den, må vi gå indad og, ved Transcendental Meditations hjælp, lade sindet hæve sig til planet af perfekt lykke og lyksalighed."