TM-Sidhi-programmet®

At udvikle evnen til at tænke og handle fra planet af ren bevidsthed

"Hvis vi har udøvet TM-Sidhi-programmet, vil det bevidste sind altid begynde at tænke fra det dybeste plan af intelligensens selv-refererende tilstand. Og enhver tanke, der opstår derfra, er understøttet af alle naturens love. Og enhver tanke, der har den fulde understøttelse af naturens love, vil altid blive fuldbyrdet hurtigt, uden forsinkelse og uden modstand." - Maharishi

TM-Sidhi-programmet er en naturlig udvidelse af Transcendental Meditation™ og fremmer realiseringen af vores fulde potentiale – tilstanden af oplysning.

Transcendental Meditation tillader sindet uanstrengt at falde til ro og naturligt opleve transcendental bevidsthed – Selvet – det stille indre reservoir af kreativitet og intelligens, der ligger til grund for al vores mentale aktivitet. TM-Sidhi-programmet udvikler evnen til at tænke og handle fra dette dybe plan, så alle vore tanker og handlinger er mere effektive, hvorved handlefærdighed udvikles - evnen til naturligt at fuldbyrde vores ønsker, mens vi uden anstrengelse fremmer udviklingen hos alle og alt.

Hevm underviser i TM-Sidhi-programmet?

Kun Maharishi Vediske Eksperter fra Indien, der regelmæssigt besøger Danmark, underviser i TM-Sidhi-programmet. 

Vidtrækkende gavnlige virkninger

Undersøgelser af TM-Sidhi-programmet viser en lang række gavnlige virkninger udover dem, som Transcendental Meditation alene bevirker. Undersøgelser offentliggjort i førende videnskabelige tidsskrifter påviser gavnlige fysiologiske og psykologiske virkninger, der indbefatter integration af hjernens funktion, forbedret erkendelsesevne samt bedre mentalt og fysisk helbred.

Yogisk Flyvning

Et højt niveau af hjerne-integration (global EEG-alpha-kohærens) er blevet påvist under udøvelse af Yogisk Flyvning, én af TM-Sidhi-teknikkerne. Under de første stadier af Yogisk Flyvning løftes kroppen op og bevæger sig fremad i korte hop. På det indre plan ledsages oplevelsen af følelser af opstemthed, udvidet bevidsthed, lethed, indre frihed og "boblende lyksalighed", og disse kvaliteter tages med ud i dagligdagen.

Hvad mediterende siger om TM-Sidhi-programmet

"I løbet af kurset oplevede jeg grænseløs glæde og lyksalighed, hvilket var herligt. Det var noget af det bedste, jeg nogensinde har gjort. Min personlige udvikling har i den grad bevæget sig hurtigt og langt. Jeg anbefaler TM-Sidhi-kurset til enhver, der gerne vil have sine ønsker opfyldt spontant og uden anstrengelse."

"Jeg finder, at den daglige udøvelse af TM-Sidhi-programmet er den enkleste måde at udvikle mit fulde indre potentiale på den behageligste måde, man kan forestille sig! For hvert år, der går, bliver mit liv beriget samt mere og mere uanstrengt."

"Efter at have udøvet Yogisk Flyvning-teknikken føler jeg mig oplivet, lettere, udhvilet, og det vigtigste er, at jeg føler en strømmen af lykke. Det er forbavsende at være i stand til at føle sig så godt tilpas hver dag på en så naturlig og uanstrengt måde."

"TM-Sidhi-programmet har på en signifikant måde uddybet og styrket min oplevelse af indre Væren, den stille og ubegrænsede kerne i mit liv - mit Selv. Og det har medført en stabilisering af den indre ubegrænsethed, selv midt i mine daglige aktiviteter. Jeg har også opnået en større forståelse, der åbenbarer nye aspekter af skønhed i verden omkring mig. Der har været så mange vidunderlige og uventede gavnlige virkninger af udøvelsen."

"Helt ærligt er jeg noget af en skeptiker, og jeg forventede ikke meget. Til min store glæde blev jeg fuldstændig blæst omkuld! Kurset var en sand åbenbaring, en uforglemmelig oplevelse, som man ikke bør gå glip af. Jeg fortryder kun, at jeg ikke gjorde det noget før."

Hvordan der skabes harmoni i den kollektive bevidsthed

Sociologiske virkninger er også påvist i talrige undersøgelser med en høj grad af statistisk signifikans – mange offentliggjort i førende samfundsvidenskabelige tidsskrifter. De viser, at når TM-Sidhi-programmet inklusive Yogisk Flyvning udøves i grupper, er der klart øget kohærens og harmoni i den omgivende befolkning. Så gennem at lære TM-Sidhi-programmet har du et værktøj, der kan forbedre din personlige udvikling samtidig med, at du bidrager til fred, stabilitet og lykke i verden.

Personer, der har lært TM-Sidhi-programmet, beretter ofte, at dette signifikant øger de gavnlige virkninger af Transcendental Meditation, idet helbredet forbedres, følelsen af lykke øges, og deres evne til at opnå støtte fra omgivelserne til at fuldbyrde ønsker forbedres.

For mere detaljeret information, se også:
www.mum.edu/tmsidhi.html
www.permanentpeace.org/technology/sidhi.html

Nyd denne interessante artikel: Interview med Dr Doug og Linda Birx

Avancerede teknikker

Det kræves af alle ansøgere, at de har lært fire avancerede Transcendental Meditation-teknikker, før de ansøger om at lære TM-Sidhi-programmet. TM-Sidhi-programmet kan læres efter to måneders regelmæssig udøvelse af den fjerde avancerede teknik.