Maharishi Mahesh Yogi

Maharishi Mahesh Yogi

Hvad er Transcendental Meditation?

Transcendental Meditation er den reneste, enkleste og mest effektive meditationsform, verden har kendt. Det er en teknik til at transcendere – at opnå den enkleste, mest kraftfulde bevidsthedstilstand – uberørt af nogen form for kontrol af sindet eller tankerne. TM tillader dit sind at falde til ro på den anden side af tankerne, på det mest stille, fredfyldte bevidsthedsplan – dit inderste Selv. TM-teknikken

Hvad TM ikke er

Det er ikke en religion, filosofi eller ændring af livsstil. Det er ikke koncentration, kontemplation (indre overvejelse) eller betragtning af tankerne – det er heller ikke almindelig mantra-meditation. Det er ikke kontrol af sindet eller mental disciplin; det er ikke koncentration eller østlig filosofi. Hvad TM ikke er

Hvordan fungerer det? 

Transcendental Meditation tillader sindet at transcendere tænkning på en enkel, naturlig og uanstrengt måde og opleve en tilstand af hvilende, årvågen bevidsthed. Denne meget dybtgående oplevelse af at transcendere forynger sind og krop, hvilket medfører en lang række gavnlige virkninger i dagligdagen.Hvordan virker TM?

Brain Coherence demostration

Hjerne-kohærens under TM - demonstration af Dr. A. Arenander (2 min.) 

Undersøg de gavnlige virkninger

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

John Hagelin PhD, Quantum Physicist

John Hagelin PhD, kvantefysiker

"Transcendental Meditation er den mest grundigt udforskede meditationsform, og dens gavnlige virkninger på sind, krop og følelser er bekræftet gennem hundredvis af videnskabeligt dokumenterede undersøgelser."

 

"Transcendental Meditation er den enkleste fremgangsmåde til at levendegøre det mest fundamentale plan i tilværelsen og derved føre ethvert menneske og ethvert samfund til dets fulde værdighed."

Maharishi Mahesh Yogi, grundlæggeren af Transcendental Meditation