Indre fred og lykke

Transcendental Meditation frembringer en kohærent tilstand af hvilende årvågenhed – en tilstand af sand indre fred i dit sind og også i din krop. Dybt i dit sind findes et fredfyldt område af ren intelligens, hvor din bevidsthed er vågen og vidne til sin egen mest hvilende tilstand. TM tillader dig at opleve dette – uanstrengt. Indre fred

Journal of Clinical Psychology
1989 Nov;45(6):957-974

Frihed for stress

Transcendental Meditation fjerner faktisk virkningerne af stress, internt, fysiologisk. Når udøvelsen er regelmæssig, fører det til et mere balanceret livssyn, mere energi og motivation, samt en dybere værdsættelse af omgivelserne. Mindre stress

Kreativitet

Oplevelsen af hvilende årvågenhed under Transcendental Meditation skaber de ideelle betingelser for udfoldelse af dine fulde muligheder, for maksimal intelligens og kreativitet på en fuldstændig uanstrengt måde, samtidig med, at stressens skadelige virkninger på hjernen forebygges.      Kreativitet

Tre grunde til at lære TM

1. Transcendering

Denne enkle teknik tillader dig at gå ud over tænkning og kontakte den dybe, transcendentale kilde til al din energi, kreativitet og intelligens, hvorved stress opløses, og sind, krop, følelser og forhold til andre mennesker beriges.

2. Det virker

De gavnlige virkninger bekræftes i hundredvis af undersøgelser foretaget af fagfolk.

3. Det er let

Hvis du kan tænke en tanke, kan du udøve Transcendental Meditation. Men det drejer sig ikke kun om tænkning, du transcenderer tankerne og oplever den mest fredfyldte og omfattende tilstand af indre væren – ren bevidsthed - som er naturlig og livsfremmende for enhver.

På samme måde, som det at vande roden på en plante giver næring til alle plantens dele, forbedrer Transcendental Meditation alle livets aspekter ...

Tag det
første skridt

Find et TM-center
eller ring på
70 130 230

Norman Rosenthal, psychiatrist, researcher and author

Norman Rosenthal, psykiater, forsker og forfatter:

"Før vores forskning var afsluttet, havde tre af vore klinikassistenter lært Transcendental Meditation. Så imponerede var de over, hvad de var vidne til."

Dr. Norman Rosenthal's
New York Times
'best seller'

Transcendence: Healing and Transformation through Transcendental Meditation

Transcendence: Healing and Transformation through Transcendental Meditation

"Den bedste bog nogensinde om TM" - David Lynch

Kan nu fås online og hos boghandlere